Корпоративна політика
Корпоративна політика Політика управління ризиками Корпоративна соціальна відповідальність
 • Документи, які регламентують основні принципи корпоративної діяльності

  Кодекс корпоративної етики регламентує:

  • Суворе дотримання законодавства України, нормативних документів, регламентів і професійних правил;
  • Чесність і прозорість діяльності Компанії;
  • Відповідальність перед клієнтами;
  • Надання послуг і рішень на базі прозорого ціноутворення;
  • Суворе дотримання правил захисту інформації, авторських і суміжних прав;
  • Дотримання прав клієнтів і партнерів;
  • Забезпечення гідного рівня життя і самореалізації персоналу;
  • Захист інтересів Компанії та її клієнтів.

  Політика запобігання конфлікту інтересів регламентує:

  • Шанобливе ставлення співробітників Компанії один до одного, а також до клієнтів і партнерів Компанії;
  • Обмеження доступу до даних, що зберігаються в електронному вигляді, а також до даних, що зберігаються у вигляді паперових документів;
  • Керівництво, посадові особи та співробітники Компанії зобов'язані зберігати конфіденційність інформації, отриманої в результаті виконання службових обов'язків.
 • У своїй діяльності КУА «Інвестиційні партнери» керується такими принципами системи управління ризиками:

  • Здійснення наскрізного контролю за ризиками КУА і фондів в управлінні КУА;
  • Досягнення оптимальної ефективності функціонування системи управління ризиками в рамках корпоративного управління компаныъ з управлыння активами;
  • Своєчасне і релевантне (відповідне) інформаційне та аналітичне забезпечення керівних осіб і органів управління КУА в процесі прийняття управлінських рішень, стратегічного планування;
  • Встановлення адекватного механізму контролю відповідності рівня сукупного ризику кожного фонду, його інвестиційної стратегії та рівня толерантності до ризику (ризик-профілю);
  • Встановлення, визначення ефективності та вдосконалення механізмів і підходів до управління ризиками, зведенню до мінімуму негативних наслідків прийняття (реалізації) ризиків.
 • Основними напрямками корпоративної соціальної відповідальності є:

  • Популяризація ринку фінансових послуг і послуг інститутів спільного інвестування.
  • Навчальні та соціальні програми для персоналу.
  • Компанія забезпечує професійну підготовку співробітників та заохочує їх прагнення в підвищенні свого професійного рівня за допомогою оплати тренінгів, семінарів та курсів навчання. Також в Компанії створені всі необхідні умови для комфортної роботи її співробітників. Крім того, фахівці КУА «Інвестиційні партнери» отримують гідну офіційну заробітну плату, а також мають всі умови для стрімкого професійного та кар'єрного росту.
  • Участь співробітників Компанії в спеціалізованих семінарах, конференціях і т.д.
  • На реалізацію програми професійної підготовки Компанія щорічно виділяє необхідні кошти. Такий підхід Компанії до розвитку власного персоналу дозволив сформувати гідну команду професіоналів!