Команда КУА "Інвестиційні партнери" - це молоді цілеспрямовані професіонали з виключним досвідом та знаннями!

Значний досвід фахівців Компанії дозволяє говорити про їх високий рівень знань всіх нюансів створення і управління активами інститутів спільного інвестування.

Команда професіоналів - це гордість Компанії.

Інна Журжій
засновник та Генеральний директор компанії

Керівництво
Керівництво Відділ внутрішнього аудиту Відділ управління активами Юридичний відділ Бухгалтерія
 • Інна Журжій

  засновник та Генеральний директор компанії з управління активами "Інвестиційні партнери"

  Основні повноваження керівництва:

  • Формування стратегії розвитку КУА;
  • Контроль за формуванням активів КУА та за здійсненням операцій;
  • Укладання угод від імені КУА;
  • Ведення переговорів від імені КУА;
  • Забезпечення дотримання режиму конфіденційності щодо діяльності КУА та ІСІ;
  • Проведення корпоративного управління об'єктами інвестування;
  • Координація діяльності Компанії на фондовому ринку з урахуванням специфіки регіонів і галузей;
  • Представництво інтересів КУА та ІСІ в стосунках з органами державної влади, органами суду, юридичними та фізичними особами (резидентами і нерезидентами України), міжнародними та громадськими організаціями.
 • Ольга Кубрак

  внутрішній аудитор (контролер)

  Основні напрямки діяльності відділу внутрішнього аудиту:

  • Сприяння розвитку системи внутрішнього контролю Компанії та операційних процедур;
  • Виявлення сфер потенційних збитків для Компанії, сприятливих умов для шахрайства, зловживань і незаконного присвоєння коштів Компанії;
  • Впровадження ефективної, достовірної та повної інформаційної системи управління для своєчасного виявлення та усунення недоліків і порушень при здійсненні фінансових операцій;
  • Надання висновку Загальним зборам учасників, керівнику Компанії з оцінки та управління ризиками;
  • Оцінка розміру, напряму і розподілу ризиків Компанії;
  • Здійснення неупередженої та об'єктивної оцінки фінансової, операційної, інших систем і процедур контролю, оцінки та аналізу виконання посадовими особами і персоналом Компанії установчих документів, внутрішніх положень щодо проведення фінансових операцій.
 • Юлія Задубинна

  Виконавчий директор

  Основні напрямки діяльності відділу управління активами:

  • Контроль за дотриманням вимог КУА ліцензійних умов діяльності;
  • Відстеження змін, пов'язаних з діяльністю КУА і фондів, у законодавстві;
  • Забезпечення розкриття інформації про КУА та фонди у випадках, передбачених законодавством;
  • Співпраця з депозитарними установами, аудиторами, банками та іншими обслуговуючими особами фондів і КУА;
  • Подання звітності щодо діяльності КУА та фондів в НКЦПФР;
  • Проведення розрахунку вартості чистих активів фондів у випадках, передбачених законодавством;
  • Організація розміщення цінних паперів фондів;
  • Супровід угод купівлі-продажу активів;
  • Організація фінансування компаній, корпоративними правами яких володіють фонди;
  • Консультування учасників фондів в разі виникнення питань, пов'язаних з діяльністю фондів.
 • Тетяна Скрипка

  керівник юридичного відділу

  Основні напрямки діяльності юридичного відділу:

  • Розробка установчих документів підприємств з урахуванням специфіки і цілей діяльності;
  • Супровід створення та реєстрації юридичних осіб;
  • Супровід створення та реєстрації фінансових компаній;
  • Супровід змін до установчих документів підприємств;
  • Правовий аудит внутрішніх документів Компанії;
  • Представництво інтересів при роботі з держреєстраторами, архітекторами, проектантами, генеральними підрядниками;
  • Представництво інтересів при роботі з Нацкомфінпослуг і НБУ;
  • Супровід судових процесів;
  • Здійснення моніторингу змін в чинному законодавстві.
 • Оксана Головня

  головний бухгалтер

  Основні напрямки діяльності бухгалтерії:

  • Ведення бухгалтерського обліку в КУА;
  • Ведення обліку активів ІСІ;
  • Підготовка звітів про вартість чистих активів ІСІ, активами яких Компанія здійснює управління, а також звітності про результати діяльності в порядку, встановленому чинним законодавством України;
  • Ведення бухгалтерського обліку відповідно до МСФЗ, а також ведення податкового обліку;
  • Складання фінансової звітності відповідно до вимог МСФЗ, а також податкової та іншої необхідної звітності;
  • Підготовка та подача встановленої законодавством фінансової звітності;
  • Розрахунок розміру винагороди КУА за управління активами ІСІ;
  • Здійснення фінансових розрахунків з депозитарними установами, оцінювачами майна, торговцями цінними паперами та іншими обслуговуючими особами.