МЕЛТОН

 • Повне найменування Фонду:

  АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "МЕЛТОН"

 • Скорочене найменування Фонду:

  АТ "МЕЛТОН"

 • Ідентифікаційний код юридичної особи:

  43323634

 • Реєстраційний код за Реєстром:

  13300812

 • Дата внесення до Реєстру:

  03.12.2019

 • Строк діяльності Фонду:

  03.12.2049

 • Структура портфеля:

  недиверсифікований (венчурний)

 • Тип фонду:

  закритий

 • Організаційна форма:

  корпоративний

 • Номінальна вартість цінного паперу:

  1 грн.

 • Обсяг емісії цінних паперів:

  5 300 000 грн.

 • Вартість чистих активів на 23.12.2019 г.:

  5 283 427.24 грн.

Перелік осіб, які обслуговують Фонд:

Аудиторский висновок та фінансова звітність: