САНРЕМО

 • Повне найменування Фонду:

  АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "САНРЕМО"

 • Скорочене найменування Фонду:

  АТ "САНРЕМО"

 • Ідентифікаційний код юридичної особи:

  43070708

 • Реєстраційний код за Реєстром:

  13300756

 • Дата внесення до Реєстру:

  05.07.2019

 • Строк діяльності Фонду:

  05.07.2049

 • Структура портфеля:

  недиверсифікований (венчурний)

 • Тип фонду:

  закритий

 • Організаційна форма:

  корпоративний

 • Номінальна вартість цінного паперу:

  1 грн.

 • Обсяг емісії цінних паперів:

  290 000 000 грн.

 • Вартість чистих активів на 31.12.2019 г.:

  4 953 915.72 грн.

Перелік осіб, які обслуговують Фонд:

Аудиторский висновок та фінансова звітність: