ФЛАЙВЕНТ

 • Повне найменування Фонду:

  АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ФЛАЙВЕНТ"

 • Скорочене найменування Фонду:

  АТ "ФЛАЙВЕНТ"

 • Ідентифікаційний код юридичної особи:

  43900328

 • Реєстраційний код за Реєстром:

  13301038

 • Дата внесення до Реєстру:

  17.11.2020

 • Строк діяльності Фонду:

  17.11.2050

 • Структура портфеля:

  недиверсифікований (венчурний)

 • Тип фонду:

  закритий

 • Організаційна форма:

  корпоративний

 • Номінальна вартість цінного паперу:

  1 грн.

 • Обсяг емісії цінних паперів:

  6 300 000 грн.

 • Вартість чистих активів на 31.12.2020 г.:

Аудиторский висновок та фінансова звітність: