СОРЕНТО

 • Повне найменування Фонду:

  АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "СОРЕНТО"

 • Скорочене найменування Фонду:

  АТ "СОРЕНТО"

 • Ідентифікаційний код юридичної особи:

  43366264

 • Реєстраційний код за Реєстром:

  13200834

 • Дата внесення до Реєстру:

  26.12.2019

 • Строк діяльності Фонду:

  26.12.2049

 • Структура портфеля:

  недиверсифікований

 • Тип фонду:

  закритий

 • Організаційна форма:

  корпоративний

 • Номінальна вартість цінного паперу:

  1 грн.

 • Обсяг емісії цінних паперів:

  10 000 000 грн.

 • Вартість чистих активів на 31.12.2020 г.:

Перелік осіб, які обслуговують Фонд:

Аудиторский висновок та фінансова звітність: