Взаємодія КІФ і КУА
ІСІ та їх класифікація Структура активів ІСІ Корпоративний інвестиційний фонд і його особливості Органи управління КІФ Взаємодія КІФ і КУА Створення корпоративного фонду

Взаємодія корпоративного фонду та компанії з управління активами

Управління активами КІФ на підставі договору про управління активами корпоративного інвестиційного фонду здійснює компанія з управління активами (КУА).

Для роботи з КІФ не обов'язково створювати нову компанію з управління активами, досить вибрати компанію з управління активами та укласти з нею договір.
Такий механізм дуже зручний, оскільки в разі необхідності заміни компанії з управління активами, досить розірвати договір про управління активами та укласти договір з іншою компанією.

Діяльність з управління активами є професійною діяльністю на фондовому ринку. Здійснення діяльності з управління активами вимагає професійних знань. Законодавством встановлюються певні вимоги щодо діяльності компаній з управління активами. Це стосується розміру статутного капіталу, приміщення, кількості і кваліфікації фахівців компанії, вимог до керівника компанії.
Для здійснення діяльності з управління активами необхідно отримати відповідну ліцензію, що видається НКЦПФР. НКЦПФР здійснює державне регулювання діяльності компаній з управління активами, стежить за дотриманням компаніями всіх встановлених законодавством вимог.

Також законодавством встановлені обмеження діяльності компанії з управління активами. Компанія з управління активами під час провадження діяльності з управління активами інституту спільного інвестування не має права: набувати за рахунок активів інституту спільного інвестування майно та цінні папери видів, не передбачених інвестиційною декларацією інституту спільного інвестування; здійснювати за власні кошти операції з активами інституту спільного інвестування, якими вона управляє; безоплатно відчужувати активи інституту спільного інвестування та інше.

Компанія з управління активами несе майнову відповідальність за порушення вимог законодавства, регламенту, проспекту емісії цінних паперів інституту спільного інвестування, інвестиційної декларації, договору про управління активами корпоративного фонду.

Наявність в законодавстві вимог та обмежень діяльності компаній з управління активами, а також відповідальності, встановленої для компаній з управління активами, дозволяє захистити інтереси учасників КІФ та підвищити ефективність діяльності компаній з управління активами.