Перелік змін в діяльності КУА, про які необхідно повідомляти Комісію
Документи для отримання ліцензії КУА Перелік змін в діяльності КУА, про які необхідно повідомляти Комісію Вимоги до власників та посадових осіб КУА Обмеження діяльності КУА

Про що компанія з управління активами повинна повідомляти Комісію?

Зміни даних, зазначених у документах, що додавалися до заяви про видачу ліцензії, передбачають надання ліцензіатом до органу ліцензування повідомлень за формою та змістом, визначеними Ліцензійними умовами.

КУА зобов`язана повідомляти Комісію про зміни в своїй діяльності та надавати: Строки Коментар
1

У разі внесення змін до статуту, подається повідомлення, в якому зазначаються дата і номер реєстрації змін, а також додається вичерпна інформація щодо таких змін.

Протягом 15 робочих днів з дати реєстрації відповідних змін згідно із законодавством Збільшення статутного капіталу КУА виключно за рахунок грошових коштів
2 Копію платіжного документа, що підтверджує оплату статутного капіталу, у разі внесення змін до статуту, пов'язаних зі збільшенням статутного капіталу (крім випадків збільшення статутного капіталу за рахунок прибутку, реінвестиції дивідендів). Протягом 15 робочих днів з дати здійснення такої оплати
3 Анкету щодо ділової репутації юридичної особи - власника з істотною участю в статутному капіталі заявника (ліцензіата), юридичної особи, через яку здійснюється опосередкований контроль за заявником, юридичної особи, яка є виконавчим органом (у разі наявності) власника з істотною участю в заявника, і юридичної особи - власника з істотною участю в заявника, яка є членом наглядової ради (в разі його створення). Протягом 30 календарних днів з дати виникнення відповідних змін  
4 Анкету щодо ділової репутації фізичної особи - власника з істотною участю у статутному капіталі заявника (ліцензіата), фізичної особи, через яку здійснюється опосередкований контроль за заявником, керівника (членів) виконавчого органу, голови та членів наглядової ради (у разі її створення) власника заявника з істотною участю. Протягом 30 календарних днів з дати виникнення відповідних змін  
5 Довідку про керівника та фахівців заявника (його відокремлених підрозділів), що провадять діяльність з управління активами інституційних інвесторів і сертифіковані в порядку, установленому Комісією. Протягом 15 робочих днів з дати виникнення відповідних змін (з дати, зазначеної в сертифікаті, або з дати призначення на посаду (звільнення з посади) сертифікованого фахівця) 

Якщо зміни, які виникли, стосуються тільки зміни стажу роботи на фондовому ринку сертифікованого фахівця, така інформація не подається.

У разі зменшення у ліцензіата визначеної мінімальної кількості сертифікованих фахівців (у тому числі керівних посадових осіб) під час здійснення професійної діяльності ліцензіат не пізніше 3-х місяців від дати виникнення цього факту повинен відновити їхню потрібну кількість.

6 Копію (витяг) трудової книжки керівника заявника (його відокремлених підрозділів) та копії наказів про призначення та звільнення, що підтверджують наявність у нього стажу роботи на фондовому ринку (у разі відсутності запису в трудовій книжці), завірені в установленому законодавством порядку. У випадку зміни керівника ліцензіата.
7 Довідку про персональний склад наглядової ради (у разі її створення), виконавчого органу та ревізійної комісії (ревізора) заявника. Протягом 15 робочих днів з дати виникнення відповідних змін (з дати призначення на посаду або звільнення з посади)   
8 Анкету щодо ділової репутації керівника заявника (у разі створення одноособового виконавчого органу), керівника та членів виконавчого органу заявника (у разі створення колегіального виконавчого органу), голови та членів наглядової ради (у разі створення наглядової ради), головного бухгалтера (особи, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку) заявника, керівника служби внутрішнього аудиту (контролю) (у разі створення окремого структурного підрозділу) або внутрішнього аудитора (контролера) (у разі призначення окремої посадової особи). Протягом 15 робочих днів з дати виникнення відповідних змін (з дати призначення на посаду) З доданням копії кваліфікаційного посвідчення фахівця з питань бухгалтерського обліку професійних учасників фондового ринку, засвідченої підписом керівника та печаткою заявника, протягом цього ж строку (у разі призначення головного бухгалтера або особи, на яку покладено ведення бухгалерського обліку)
9 Довідку про власників та пов'язаних осіб заявника. Протягом 15 робочих днів з дати отримання ліцензіатом відповідної інформації  
10 Завірені в установленому порядку копії змін до документів, які підтверджують право власності ліцензіата на приміщення або право користування ним. Протягом 15 робочих днів з дати виникнення відповідних змін Крім змін, які пов'язані тільки зі зміною оплати за використання), назв і реквізитів відповідних документів, які підтверджують право власності ліцензіата на нежитлове приміщення
11 Довідку про наявність (відсутність) у складі учасників (акціонерів) заявника фізичної особи, яка має не погашену або не зняту в установленому законодавством порядку судимість за злочини проти власності, у сфері господарської діяльності та/або у сфері службової діяльності та володіє прямо чи опосередковано акціями (частками) у розмірі 10 і більше відсотків у статутному капіталі заявника. Протягом 15 робочих днів з дати отримання відповідної інформації від такої особи  
12 Довідку про графік роботи ліцензіата, складеної у довільній формі. За три робочих дні до запланованої дати внесення відповідних змін до графіка його роботи