Обмеження діяльності КУА
Документи для отримання ліцензії КУА Перелік змін в діяльності КУА, про які необхідно повідомляти Комісію Вимоги до власників та посадових осіб КУА Обмеження діяльності КУА

Обмеження діяльності компанії з управління активами

Діяльність компанії з управління активами може бути обмежена у випадках, передбачених законом.
Компанія з управління активами під час провадження діяльності з управління активами інституту спільного інвестування не має права:

 1. набувати за рахунок активів інституту спільного інвестування майно та цінні папери тих видів, що не передбачені інвестиційною декларацією інституту спільного інвестування;
 2. здійснювати за власні кошти операції з активами інституту спільного інвестування, якими вона управляє;
 3. безоплатно відчужувати активи інституту спільного інвестування;
 4. брати позику або кредит, що підлягає поверненню за рахунок активів інституту спільного інвестування, в обсязі більш як 10 відсотків вартості чистих активів фонду на строк понад три місяці з іншою метою, ніж використання цих коштів для викупу цінних паперів інституту спільного інвестування;
 5. надавати позику за рахунок активів фонду;
 6. використовувати активи фонду для забезпечення виконання зобов'язань, стороною яких не є такий інститут спільного інвестування;
 7. придбавати за рахунок активів фонду векселі, якщо інше не встановлено нормативно-правовими актами Комісії;
 8. розміщувати цінні папери інших емітентів, крім цінних паперів інституту спільного інвестування, активами яких вона управляє;
 9. укладати договори купівлі-продажу з пов'язаними особами такої компанії, крім договорів з торговцями цінними паперами щодо розміщення та викупу цінних паперів інституту спільного інвестування;
 10. укладати договори позики (процентні та безпроцентні) з пов'язаними особами такої компанії;
 11. продавати цінні папери інституту спільного інвестування зберігачу активів інституту спільного інвестування, депозитарію, оцінювачу майна інституту спільного інвестування та аудиторській фірмі такого інституту, а також органам державної влади та органам місцевого самоврядування;
 12. відчужувати майно, що становить активи відповідного інституту спільного інвестування, до активів самої компанії;
 13. укладати від імені інституту спільного інвестування договори, які за своїм характером можуть бути укладені лише від імені компанії з управління активами;
 14. укладати від імені інституту спільного інвестування договори, які за своїм характером можуть бути укладені лише інститутом спільного інвестування;
 15. відчужувати майно, яке належить компанії, до активів інституту спільного інвестування;
 16. відчужувати майно, яке становить активи фонду, на користь іншого ІСІ, яким вона управляє, крім випадку перерахування коштів з рахунку одного ІСІ на рахунок іншого інституту спільного інвестування при конвертації цінних паперів інституту спільного інвестування;
 17. надавати кредити за рахунок активів фонду.

Обмеження діяльності компанії з управління активами, передбачені пунктами 5, 7, 9, 10 та 12, не поширюються на діяльність КУА венчурного фонду.