ПІФ або КІФ - ось в чому питання!

Перед початком запуску інвестиційного проекту відповідальним завданням інвестора є правильний вибір інституту спільного інвестування.
Правильно зроблений вибір інструменту сприяє уникненню спірних і ризикових ситуацій в процесі реалізації інвестиційного проекту.

 

Нижче наведені основні особливості кожного з інститутів спільного інвестування:

Особливості корпоративного фонду

Особливості пайового фонду

Є юридичною особою.

Не є юридичною особою.

Активи реєструються на КІФ.

Активи реєструються на КУА, з уточненням, що це активи ПІФ.

Законом передбачено створення наглядової ради.

Створення наглядової ради заборонено законом.

Можна в будь-який час змінити компанію з управління активами (КУА).

Змінити КУА неможливо.

Менеджмент КУА можна контролювати.

Контроль власників акцій КІФ за роботою КУА здійснюється через обмеження в статуті КІФ, договір на управління активами, організацію роботи наглядової ради корпоративного фонду.

Інвестори (власники інвестиційних сертифікатів) не мають можливості впливати на роботу КУА.

Термін створення КІФ: 3 - 6 міс.

Термін створення ПІФ: 1 - 3 міс.

Дорожче і складніше адмініструвати

Дешевше і легше адмініструвати

Корпоративний інвестиційний фонд (КІФ) - юридична особа, на відміну від пайового інвестиційного фонду.

Всі активи КІФ реєструються на корпоративний фонд, тоді як в ситуації з пайовим інвестиційним фондом - на компанію з управління активами із зазначенням найменування ПІФ в інтересах, якого діє компанія з управління активами.

Весь функціонал виконавчого органу, який заборонено створювати в корпоративному фонді згідно законодавства, в КІФ виконує КУА за договором на управління активами.

Учасники пайового фонду не мають можливості впливати на КУА, тоді як учасники КІФ мають право приймати ключові рішення, пов'язані з управлінням активами КІФ, в тому числі про заміну компанії з управління активами.

Здійснити передачу ПІФ в управління іншій КУА неможливо, такий порядок передачі не передбачений чинним законодавством України.

Наглядова рада КІФ обирається з числа фіз.осіб, які мають повну цивільну дієздатність. (Ст.35 ЗУ "Про інститути спільного інвестування"). Такими особами можуть бути не тільки учасники, а й їх представники (довірені особи). Закон України "Про інститути спільного інвестування" забороняє створювати Наглядову раду в пайовому фонді.

Якщо інвестори хочуть належним чином контролювати роботу КУА, то слід вибирати для реалізації проекту корпоративний фонд, оскільки тільки з даним інститутом спільного інвестування через ефективну роботу наглядового органу можна налагодити належний контроль за роботою компанії з управління активами.

Кожне погодження договору з активами вимагатиме протоколу Наглядової ради, якщо учасники КІФ хочуть здійснювати контроль за активами фонду і роботою КУА. Але сьогоднішній технічний прогрес дозволяє здійснювати погодження договорів і здійснення документообігу в електронному вигляді з ЕЦП, що виключає великі витрати часу на процес погодження і витрати на папір.

Термін створення корпоративного фонду в кілька разів довший в порівнянні з терміном, необхідним для створення пайового фонду.

Який інститут спільного інвестування обрати для реалізації проекту, визначає інвестор, але слід оцінювати всі можливі ризики.
Резюмуючи вищевикладене, слід зазначити, що пайовий фонд простіше з точки зору роботи самої КУА, оскільки його простіше адмініструвати, дешевше в обслуговуванні в порівнянні з корпоративним фондом, але ніяких гарантій і важелів контролю за діяльністю компанії з управління активами власники інвестиційних сертифікатів ПІФ не отримують.

20.06.2016
Автор: Юлія Задубинна