Корпоративний фонд як учасник житлового-будівельного кооперативу

 

Змінено умови отримання статусу неприбуткової організації для житлово-будівельних кооперативів

З 13.08.2015 р. набрав чинності Закон України Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування неприбуткових організацій № 652-VIII від 17.07.2015, згідно якого житлово-будівельні кооперативи, мають право отримати статус неприбуткової організації та не сплачувати податок на прибуток з першого числа місяця, наступного за місяцем, в якому відповідно до закону здійснено прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом житлового будинку і такий житловий будинок споруджувався або придбавався житлово-будівельним (житловим) кооперативом.

Для житлово-будівельних кооперативів, які не відповідають цій вимозі, пунктами 34-35 підрозділу 4 розділу XX "Перехідні положення" Податкового кодексу України (надалі - Кодекс) встановлено строк до 01.01.2017 р. для приведення установчих документів у відповідність вищезазначеній вимозі. 

Житлово-будівельні кооперативи, які не привели свої установчі документи у відповідність із нормами пункту 133.4 статті 133 Кодексу, після 01 січня 2017 року виключаються контролюючим органом з Реєстру неприбуткових установ та організацій.

У зв`язку зі змінами, що були внесені до Кодексу та стосувалися податкового статусу житлово-будівельних кооперативів, забудовники, що активно використовували цих суб`єктів господарювання для залучення коштів на будівництво об`єктів нерухомого майна, почали задаватись питанням щодо пошуку альтернативних моделей для фінансування будівництва.

Сьогодні одним із найбільш швидких та ефективних способів для фінансування будівництва являєтся інститут спільного інвестування.

Використання інститутів спільного інвестування для інвестування та фінансування будівництва об'єктів житлового будівництва з використанням недержавних коштів, залучених від фізичних та юридичних осіб, прямо передбачено частиною третьою ст 4. ЗУ «Про інвестиційну діяльність».

При переході на нову модель фінансування будівництва з використанням інвестиційного фонду, одним із нагальних завдань забудовників є добудова об`єктів нерухомого майна, що вже знаходяться на активній стадії будівництва через житлово-будівельний кооператив (ЖСК). Оскільки внесення змін до проектної документації - це інколи досить тривалий та проблемний процес, оптимальним варіантом для такого випадку була б участь інституту спільного інвестування, зокрема корпоративного фонду, в житлово-будівельному кооперативі, з метою подальшого інвестування добудови об`єкта. 

 

Чи може вечурний корпоративний фонд бути учасником житлово-будівельного кооперативу?

Згідно з абзацом третім статті 2 Закону України «Про кооперацію»:

кооператив - юридична особа, утворена фізичними та/або юридичними особами, які добровільно об'єдналися на основі членства для ведення спільної господарської та іншої діяльності з метою задоволення своїх економічних, соціальних та інших потреб на засадах самоврядування.

Житлово-будівельний кооператив за типом є споживчим кооперативом. Предметом діяльності такого ЖСК є забезпечення житловими та/або нежитловими приміщеннями членів та асоційованих членів кооперативу шляхом сприяння будівництва багатоквартирних житлових будинків.

Ст. 14 ЗУ "Про кооперацію" передбачена можливість асоційованого членства в кооперативі:

У кооперативі допускається асоційоване членство для осіб, які визнають його статут та внесли пай.
Асоційований член кооперативу - фізична чи юридична особа, яка внесла пайовий внесок і користується правом дорадчого голосу в кооперативі. При ліквідації кооперативу асоційований член кооперативу має переважне порівняно з членами кооперативу право на одержання паю.
Порядок вступу до кооперативу та участь асоційованого члена в його господарській та іншій діяльності, права та обов'язки такого члена, розміри паїв та виплат на паї визначаються статутом кооперативу.

Згідно ст. 2 ЗУ "Про кооперацію":

пай - майновий поворотний внесок члена (асоційованого члена) кооперативу у створення та розвиток кооперативу, який здійснюється шляхом передачі кооперативу майна, в тому числі грошей, майнових прав, а також земельної ділянки.

Асоційоване членство в житлово-будівельному кооперативі набувається у порядку визначеному Статутом такого кооперативу, зазвичай, шляхом подачі заяви та укладання Договору про сплату пайового внеску. Договором про сплату пайового внеску передбачена сплата паю, який спрямовується на будівництво об'єкта нерухомості.

Законодавством, що регулює діяльність інституту спільного інвестування не встановлено заборони для корпоративних фондів щодо укладання договорів про сплату пайових внесків з метою асоційованого членства в кооперативі.

А отже, корпоративний фонд може спрямувати кошти спільного інвестування як інвестицію в будівництво об’єкта нерухомого майна шляхом укладання договору про сплату пайового внеску, з метою набуття статусу асоційованого члена споживчого кооперативу та отримання готового об’єкту нерухомого майна, вартість якого еквівалентна вартості паю. Підтвердженням такого висновку є відповідь Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, отримана на офіційний запит КУА «Інвестиційні партнери».

Слід відмітити, що корпоративний фонд, з огляду на ряд обмежень, визначених ЗУ «Про інститути спільного інвестування» (надалі - Закон), може виступати лише асоційованим членом ЖСК та сплачувати пайовий внесок, що підлягає поверненню. Сплачувати вступний внесок, цільовий внесок чи членский внесок, які є безповоротними, КІФ не може, оскільки ст. 64 Закону заборонено безоплатно відчужувати активи інституту спільного інвестування.

29.08.2016
Автор: Юлія Задубинна