Перше придбання житла? Особливості, які треба знати.

Законодавство України має ряд норм, які дозволяють громадянам не сплачувати податки та збори.
Нажаль, більшість наших громадян про них не знає, і тому цими нормами рідко користуються.

 

Так, особа, що придбаває житло вперше, не має обов’язку сплачувати 1% збору на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування.

У відповідності до п. 9 ч. 1 ст. 1 Закону України "Про збір на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування":

"Платниками збору на обов'язкове державне пенсійне страхування є:
9) підприємства, установи та організації незалежно від форм власності та фізичні особи, які придбавають нерухоме майно, за винятком державних підприємств, установ і організацій, що придбавають нерухоме майно за рахунок бюджетних коштів, установ та організацій іноземних держав, що користуються імунітетами і привілеями згідно із законами та міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, а також громадян, які придбавають житло і перебувають у черзі на одержання житла або придбавають житло вперше".

Але нажаль, наявність колізій - це характерна риса законодавства України.
Підчас укладання договору купівлі-продажу нерухомого майна, нотаріус який посвідчуватиме договір, вимагатиме від покупця квитанцію про сплату 1% збору на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування і робитиме це правомірно.

Відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 49 Закону України "Про нотаріат":

"Нотаріус або посадова особа, яка вчиняє нотаріальні дії, відмовляє у вчиненні нотаріальної дії, якщо:
8) особа, яка звернулася з проханням про вчинення нотаріальної дії, не внесла встановлені законодавством платежі, пов'язані з її вчиненням".

Згідно з п. 15-3 "Порядку сплати збору на обов'язкове державне пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 1740 від 03.11.1998 р. (надалі – "Порядок сплати збору"):

"Нотаріальне посвідчення договорів купівлі-продажу нерухомого майна здійснюється за наявності документального підтвердження сплати збору на обов’язкове державне пенсійне страхування з операцій купівлі-продажу нерухомого майна.
Документом, що підтверджує сплату збору на обов’язкове державне пенсійне страхування з операцій купівлі-продажу нерухомого майна, є платіжне доручення платника збору про перерахування сум збору на бюджетні рахунки для зарахування надходжень до державного бюджету, відкриті в головних управліннях Казначейства. Копія такого платіжного доручення зберігається в нотаріуса, який посвідчив договір".

 Про цю колізію добре відомо як Пенсійному фонду України так і органам нотаріату, але виправляти її ніхто не поспішає.

Ще 13.12.99 р. листом N 34-1712/1851 Міністерство юстиції України дозволило нотаріусам вчиняти нотаріальні дії при посвідченні договорів купівлі-продажу нерухомого майна, покупцями за якими виступають особи, які купують житло вперше, за умови надання останніми довідки з Пенсійного фонду України. Але, звісно Пенсійний фонд України (надалі - ПФУ) не зацікавлений надавати такі довідки та посилається на відсутність законодавчого механізму перевірки факту, що це саме перше придбання житла особою. ПФУ відмовляє, не дивлячись на те, що на сьогодні абсолютно всі реєстри є відкритими і органи державної влади мають право на отримання інформації з таких реєстрів.

Виходить замкнуте коло - нотаріус без довідки або квитанції не проведе реєстрацію договору купівлі-продажу нерухомого майна, а Пенсійний фонд України відмовляє в наданні довідки.

Отже, чи є можливість у громадян все-таки скористатись своїм законним правом? Є, але, нажаль, тільки через суд.

 

Ось, порядок дій по відстоюванню своїх прав:

1. Сплатити 1% збору на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування.

2. Підписати договір купівлі-продажу нерухомого майна та отримати право власності на нерухому майно.

3. Звернутись до пенсійного фонду України з проханням повернути помилково сплачений збір на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. До листа необхідно додати інформаційну довідку з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо суб'єкта, яка підтверджуватиме факт наявності реєстрації права власності лише на однин об'єкт нерухомого майна (видається будь-яким нотаріусом), копії договору купівлі-продажу нерухомого майна, витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності та квитанції про сплату збору на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування.

4. Отримати лист Пенсійного фонду України з відмовою.

5. Сплатити судовий збір та подати позовну заяву до суду.

6. Отримати рішення суду.

7. Звернутись повторно до ПФУ з проханням повернути помилково сплачений збір на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, додавши копію рішення суду.

8. Отримати повернення на поточний рахунок.

 

Так, цей процес досить тривалий, займає від 6 місяців до року, але судова практика на користь громадян і, зазвичай, судовий розгляд відбувається навіть без виклику сторін.

Отже, не потрібно виправдовуватись мовляв "ніхто не поверне", "зайва трата часу та грошей".

Пам'ятайте, крім Вас самих ніхто про Вас не попіклується, а тому не лінуйтесь відстоювати свої законні права!

16.11.2018
Автор: Юлія Задубинна