КУА ІНВЕСТИЦІЙНІ ПАРТНЕРИ отримано генеральну ліцензію на здійснення валютних операцій

Національний банк України видав КУА "ІНВЕСТИЦІЙНІ ПАРТНЕРИ" генеральну ліцензію на здійснення валютних операцій № 209 від 08.11.2017 р. Строк дії ліцензії до 07.11.2020 р.

Ліцензія надає КУА "ІНВЕСТИЦІЙНІ ПАРТНЕРИ" право здійснення операцій, зазначених в частинах 6 та 10 частини першої статті 4 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", якщо вони є валютними операціями, а саме:

• надання коштів у позику (виключно за рахунок коштів венчурних фондів і тільки юридичним особам за умови, що не менше як 10 відсотків статутного капіталу відповідної юридичної особи належить такому венчурному фонду)

• професійна діяльність на ринку цінних паперів, що підлягає ліцензуванню, - діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами).

Валютні операції – операції, пов’язані з переміщенням або переходом права власності на валютні цінності.

Розрізняють наступні валютні операції: поточні неторговельні; поточні торговельні; операції, пов’язані з рухом капіталу.

Положенням про порядок та умови торгівлі іноземною валютою, що затверждено Постановою Правління Національного банку України від 10 серпня 2005 р. N 281, визначено які саме операції відносяться до того чи іншого виду.

Валютними операціями, пов'язаними з рухом капіталу, є такі:

• надання та отримання резидентами фінансових кредитів і позик;
• операції, пов'язані з виконанням зобов'язань за гарантіями, поруками та заставою;
• операції, пов'язані з виконанням зобов'язань за лізингом;
• операції, пов'язані з виконанням зобов'язань за факторингом;
• здійснення іноземних інвестицій в Україну;
• здійснення резидентами прямих інвестицій за межі України;
• здійснення резидентами портфельних інвестицій за межі України;
• виплата прибутків, доходів та інших коштів, отриманих іноземними інвесторами від інвестиційної діяльності в Україні;
• операції з цінними паперами;
• розміщення коштів на вкладних (депозитних) рахунках;
• операції, пов'язані з експортом та імпортом товарів, розрахунки за якими відповідно до договору передбачають надання та отримання відстрочення платежу або кредитування (аванс, попередня оплата) на строк, який перевищує встановлений законодавством України;
• міжнародні перекази за угодами, пов'язаними з накопиченням пенсійних активів;
• інші валютні операції, які не є поточними.

09.11.2017
Автор: Admin