Послуги

Тарифи

Послуги з отримання Ліцензії на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку для нової компанії

За домовленістю

В рамках даної послуги фахівцями Компанії "під ключ" здійснюється отримання нової ліцензії для компанії з управління активами. Процес отримання ліцензії включає наступні етапи, які наші професіонали проходять в максимально можливі короткі терміни:

 1. Створення нового Товариства з обмеженою відповідальністю під клієнта;
 2. Пошук і підбір сертифікованих фахівців;
 3. Організація проведення аудиту;
 4. Проходження співбесіди в УАІБ керівником КУА;
 5. Отримання Подання УАІБ; 
 6. Підготовка та подача пакету документів до НКЦПФР на отримання Ліцензії;
 7. Розгляд НКЦПФР поданих документів;
 8. Отримання ліцензії.

Послуги з переоформлення Ліцензії на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку, у зв'язку зі зміною даних, які містить Ліцензія

За домовленістю

Якщо у КУА змінилося найменування - переоформлення Ліцензії неминуче, і документи в НКЦПФР повинні бути подані протягом 15 робочих днів з моменту реєстрації змін.

Ми підготуємо і подамо в НКЦПФР необхідний пакет документів на переоформлення ліцензії, узгодимо всі питання (у разі їх виникнення) в НКЦПФР, і в обумовлений термін передамо Вам переоформлену Ліцензію.

Послуги з отримання нової ліцензії на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку, у зв'язку з закінченням терміну дії попередньої

За домовленістю

Якщо у Вашої КУА закінчується термін дії Ліцензії, і в разі якщо Ви плануєте продовжувати здійснювати професійну діяльність на фондовому ринку з управління активами, необхідно за 3 місяці (в разі засновників-резидентів України) / 6 місяців (в разі засновників-нерезидентів) до закінчення терміну дії старої Ліцензії подати документи для отримання нової.

Не хочете, та й немає можливості відволікатися від Вашої основної роботи, сидіти годинами над нормативно-правовими актами, вести переговори з аудитором, ходити по інстанціях погоджувати документи - всі ці процедури ми можемо зробити за Вас!

Наші фахівці належним чином представлять Ваші інтереси в УАІБ та НКЦПФР, отримають і передадуть Вам нову Ліцензію.

Отримання погодження НКЦПФР, в зв'язку з наміром стати прямим або опосередкованим учасником професійного учасника фондового ринку

За домовленістю

Плануєте придбати істотну частку в професійному учаснику фондового ринку?

Фахівці КУА Інвестиційні партнери надають допомогу в отриманні письмового погодження НКЦПФР такої покупки. Ми не лише професійно проконсультуємо, але й підготуємо спільно з покупцем пакет документів, який необхідний для отримання погодження в НКЦПФР.

Наші фахівці подадуть пакет необхідних документів в НКЦБФР і будуть супроводжувати його розгляд.

Продаж готового КІФ

За домовленістю

Компанія пропонує готові венчурні корпоративні інвестиційні фонди, з зареєстрованим випуском акцій з метою залучення коштів спільного інвестування, які отримали статус фінансової установи в порядку, встановленому законодавством.

Фонди ще не здійснювали діяльності.

Всі документи КІФ (регламент, проспект, емісії цінних паперів, протоколи, договори з контрагентами, контракти з членами Наглядової ради і т.д.) повністю відповідають чинному законодавству України.

Якщо у Вас є бажання купити корпоративний інвестиційний фонд, співробітники нашої компанії дадуть відповідь на всі Ваші запитання.

Послуги по створенню КІФ

За домовленістю

КІФ створюється в певній послідовності і швидкість створення залежить від багатьох факторів. У середньому процес створення КІФ триває до 4-х місяців.

Якщо час дозволяє витратити до 4 місяців на створення КІФ під ваші вимоги, то скориставшись нашими послугами Ви отримаєте в узгоджений термін готову компанію. Якщо вам необхідний КІФ вже сьогодні КУА ІНВЕСТИЦІЙНІ ПАРТНЕРИ може запропонувати вже готові КІФ, які не проводили діяльності.

Послуги по створенню корпоративних інвестиційних фондів включають:

 1. Проведення зборів засновників та установчих зборів.
 2. Підготовку та подання документів на узгодження проекту Статуту в НКЦПФР.
 3. Підготовку документів та відкриття рахунків для оплати статутного капіталу.
 4. Отримання міжнародного ідентифікаційного номера акцій КІФ.
 5. Укладення договору з депозитарієм, відкриття емісійного рахунку, депонування глобального сертифіката та закрите розміщення акцій серед засновників КІФ.
 6. Реєстрацію КІФ в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
 7. Підготовку та подачу документів на реєстрацію звіту про результати закритого розміщення акцій з метою формування початкового статутного капіталу, регламенту КІФ, та внесення його в ЄДРІСІ.
 8. Отримання зареєстрованого регламенту КІФ в НКЦПФР і свідоцтва про внесення фонду в ЄДРІСІ.
 9. Підготовку документів та відкриття розрахункового рахунку КІФ в банку.
 10. Підготовку документів на відкриття рахунку в цінних паперах в депозитарній установі, узгодження їх з депозитарною установою.
 11. Підготовку та подачу документів в НКЦПФР для внесення КІФ до реєстру фінансових установ.
 12. Укладання договорів з аудитором, депозитарієм, депозитарною установою, оцінювачем, андеррайтером (в разі необхідності).
 13. Підготовка та подача в НКЦПФР документів на реєстрацію випуску акцій КІФ з метою залучення коштів спільного інвестування та реєстрацію проспекту емісії акцій КІФ.
 14. Депонування глобального сертифіката на випуск акцій з метою залучення коштів спільного інвестування.
 15. Повний супровід пакетів документів на кожній стадії розгляду їх в НКЦПФР.

В рамках даної послуги розробляються також всі внутрішні документи КІФ (Договори з Членами Наглядової ради, Протоколи, Статути, Проспект, Регламент, і т.д.).

Управління активами КІФ

За домовленістю

Комплексний супровід діяльності КІФ на підставі договору з управління активами передбачає повний спектр послуг пов'язаних з управлінням активами, а також з внесенням змін до документів КІФ, в зв'язку з їх виникненням.

Наша співпраця з клієнтами будується на довірі - через запропоновані нами механізми клієнт отримує можливість активної участі в діяльності КІФ. Довірені особи інвесторів мають право, будучи членами наглядової ради КІФ, спільно з компанією з управління активами приймати участь в укладанні угод, пов'язаних з управлінням активами, і тим самим виконувати повною мірою функцію контролю за діяльністю корпоративного інвестиційного фонду та КУА.

Послуги з продовження терміну діяльності КІФ

За домовленістю

В рамках даної послуги ми:

 1. Розробимо рішення про продовження терміну діяльності КІФ;
 2. З дотриманням термінів опублікуємо інформацію в офіційних друкованих виданнях НКЦПФР, повідомимо всіх учасників КІФ та НКЦПФР про прийняте рішення і подамо необхідні документи регулятору.
 3. Розробимо, сформуємо і подамо пакет документів в НКЦПФР на реєстрацію змін до регламенту та проспекту КІФ в зв'язку з продовженням терміну діяльності КІФ.
 4. Будемо супроводжувати розгляд пакета документів, поданого в НКЦПФР;
 5. Отримаємо та передамо Вам зареєстровані зміни до проспекту і регламенту КІФ.

Послуги по внесенню змін до статутних та внутрішніх документів ІСІ (проспект, регламент)

За домовленістю

У разі необхідності внесення змін до внутрішніх документів вашого ІСІ, наша Компанія надасть вам повний пакет послуг, в рамках якого ми:

 1. Підготуємо і проведемо збори учасників, з дотриманням усіх процедурних питань.
 2. Підготуємо всі необхідні документи для проведення зборів Наглядової ради.
 3. Підготуємо необхідні зміни до проспекту та регламенту ІСІ.
 4. Проведемо державну реєстрацію змін статутних документів КІФ, в разі такої необхідності.
 5. Розробимо, сформуємо і подамо пакет документів в НКЦПФР на реєстрацію змін до регламенту та проспекту.
 6. Надамо повний супровід розгляду пакета документів в НКЦПФР.
 7. Отримаємо та передамо Вам зареєстровані зміни до проспекту та регламенту ІСІ.

Послуги по ліквідації КІФ як фонду та юридичної особи

За домовленістю

Корпоративний інвестиційний фонд ліквідується у разі:

 1. внаслідок викупу акцій КІФ вартість його активів стала меншою, ніж мінімальний розмір статутного капіталу, встановленого Законом;
 2. закінчення терміну діяльності (для строкового КІФ);
 3. проспект емісії акцій КІФ, випущених з метою спільного інвестування, не зареєстровано на протязі року з моменту включення КІФ до реєстру ЄДРІСІ;
 4. протягом місяця після закінчення терміну дії договору з компанією з управління активами та/або зберігачем активів ІСІ термін дії такого договору не продовжено або не укладено договір з іншою компанією з управління активами та/або зберігачем активів ІСІ;
 5. анульовано ліцензію, видану компанії з управління активами, і не укладений протягом 30 робочих днів договір з іншою компанією з управління активами;
 6. анульовано ліцензію, видану зберігачу активів ІСІ, і не укладений протягом 30 робочих днів договір з іншим зберігачем активів ІСІ;
 7. в інших випадках, що визначені законодавством України.

Якщо у Вас виникла необхідність ліквідації КІФ, ми оперативно пройдемо за Вас процедуру ліквідації КІФ.

Послуги по створенню ПІФ і реєстрації випуску цінних паперів ПІФ

За домовленістю

В рамках даної послуги наші фахівці здійснюють:

 1. Розробку та подачу в НКЦПФР пакета документів на реєстрацію регламенту ПІФ;
 2. Супроводження розгляду документів НКЦПФР;
 3. Отримання зареєстрованого регламенту та свідоцтва про внесення ПІФ в ЄДРІСІ;
 4. Відкриття поточного рахунку для ПІФ в обраному Вами банку;
 5. Узгодження та укладення договорів з аудитором, оцінювачем, депозитарієм, депозитарною установою;
 6. Підготовку необхідних документів і відкриття рахунків в цінних паперах в депозитарії та у депозитарній установі;
 7. Підготовку та подачу в НКЦПФР пакета документів на реєстрацію проспекту емісії інвестиційних сертифікатів пайового інвестиційного фонду;
 8. Супроводження розгляду пакета документів в НКЦПФР;
 9. Отримання зареєстрованого проспекту в НКЦПФР;
 10. Отримання міжнародного ідентифікаційного номера для цінних паперів ПІФ;
 11. Підготовку документів на депонування глобального сертифіката та подачу їх в депозитарій.

Послуги з продовження терміну дії ПІФ

За домовленістю

Якщо у вашого ПІФ закінчується термін діяльності, а ви хочете його продовжити, фахівці нашої Компанії допоможуть в цьому.

В рамках даної послуги ми:

 1. Розробимо рішення про продовження терміну діяльності пайового інвестиційного фонду;
 2. З дотриманням термінів опублікуємо інформацію в офіційних друкованих виданнях НКЦПФР, повідомимо всіх учасників ПІФ і НКЦПФР про прийняте рішення, подамо необхідні документи;
 3. Розробимо, сформуємо і подамо пакет документів до НКЦПФР на реєстрацію змін до регламенту та проспекту ПІФ у зв'язку з продовженням терміну діяльності фонду;
 4. Здійнимо супроводження розгляду пакета документів, поданого в НКЦПФР;
 5. Отримаємо та передамо Вам зареєстровані зміни до проспекту та регламенту пайового інвестиційного фонду.

Якщо у Вас стоїть питання ліквідації ПІФ, ми в максимально можливі короткі терміни пройдемо за Вас процедуру ліквідації пайового інвестиційного фонду.

Послуги по ліквідації ПІФ

За домовленістю

Уповноважений орган КУА приймає рішення про ліквідацію пайового інвестиційного фонду в разі:

 • вартість активів пайового фонду стала меншою, ніж мінімальний обсяг активів пайового фонду, та протягом шести місяців не збільшилася до мінімального обсягу активів;
 • закінчився строк діяльності ПІФ (для строкового пайового фонду);
 • проспект емісії інвестиційних сертифікатів пайового фонду, випущених з метою спільного інвестування, не зареєстровано протягом одного року з дня внесення відомостей про пайовий фонд до ЄДРІСІ;
 • протягом одного місяця після закінчення дії договору із зберігачем активів пайового фонду строк дії такого договору не продовжено або не укладено договір з іншим зберігачем активів пайового фонду;
 • анульовано ліцензію, видану компанії з управління активами на провадження діяльності з управління активами інституційних інвесторів;
 • анульовано ліцензію, видану зберігачу активів ПІФ на провадження депозитарної діяльності зберігача цінних паперів, та не укладено КУА протягом 30 робочих днів договір з іншим зберігачем активів пайового фонду;
 • в інших випадках, передбачених цим Законом.

Наші спеціалісти надають кваліфіковані послуги щодо ліквідації пайових інвестиційних фондів. Отримати детальну консультацію або скористатись послугами щодо ліквідації ПІФ можливо звернувшись за телефоном або за контактною адресою.

Комплексне адміністрування діяльності зовнішньої КУА та ІСІ, які знаходяться під її управлінням

За домовленістю

Якщо у Вас своя компанія з управління активами, але відсутні  досвідчені кваліфіковані кадри, які здійснюють управління активами, ми допоможемо вирішити цю проблему. Наші спеціалісти здійснюють супровід діяльності зовнішньої компанії з управління активами та фондів під її управлінням.

Консультування з питань оподаткування КУА та ІСІ

За домовленістю

 

 

 

Організація проведення фінансового моніторингу в профучасниках фондового ринка

За домовленістю

Фахівці КУА ІНВЕСТИЦІЙНІ ПАРТНЕРИ надають допомогу профучасникам фондового ринку в організації фінансового моніторингу, яка полягає в:

 1. Перевірці на відповідність чинному законодавству внутрішніх документів компанії з питань фінансового моніторингу за весь час здійснення професійної діяльності на фондовому ринку, правильності проведення навчання персоналу компанії щодо питань проведення фінансового моніторингу, правильності проведення ідентифікації, верифікації та вивчення клієнтів, правильності здійснення перевірок;
 2. Розробці Правил проведення фінансового моніторингу, Програми проведення фінансового моніторингу, Порядку доступу до Правил та Програми та інших документів, що стосуються фінансового моніторингу, передбачених законодавством України, а також розробимо розпорядчі документи компанії;
 3. Розробці Посадової інструкції працівника, відповідального за проведення фінансового моніторингу;
 4. Організації проведення навчання працівників компанії щодо здійснення фінансового моніторингу;
 5. Організації та проведення ідентифікації, верифікації та вивчення клієнтів відповідно до вимог Закону;
 6. Організації та проведення перевірок дотримання працівниками вимог законодавства з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму.


Якщо Ви не впевнені в тому, що організація проведення фінансового моніторингу у Вашій компанії відповідає вимогам Закону та положень інших суб'єктів державного фінансового моніторингу, зверніться в нашу Компанію.