Фонди інтеллектуальної власності

Холдингам та акціонерам / Винахідникам

  • Якщо перед вами стоїть хоча б одна з нижченаведених проблем, застосування

    корпоративного фонду допоможе її вирішити. Для отримання детальної інформації зверніться до нас

    Пошук механізму залучення інвесторів

    Відсутність можливості розподілу прибутку між винахідником та інвестором

    Відсутність коштів на створення об'єктів інтелектуальної власності

Фонди інтелектуальної власності - це інструмент який, дозволяє залучати інвестиції на створення об'єкта інтелектуальної власності і в подальшому розподіляти отриманий прибуток від його використання між інвестором і винахідником.

Використання інституту спільного інвестування для залучення інвестицій на створення об'єкта інтелектуальної власності забезпечує надалі мінімальне виникнення суперечок і конфліктних ситуацій між винахідником і інвестором, оскільки кожен з учасників процесу може належним чином контролювати процес інвестування завдяки правильно налагодженій функції контролю. Тільки в корпоративному фонді можна організувати ефективний контроль з боку учасників за роботою самого інвестиційного фонду та компанії з управління активами.

Правильне використання можливостей корпоративного фонду дозволяє в максимально короткі терміни запустити процес втілення в життя ідей винахідника.

Завдяки можливостям корпоративного фонду інвестор при бажанні може в будь-який момент вийти з інвестиції шляхом продажу акцій корпоративного інвестиційного фонду.

Вам цікаво що таке об'єкт інтелектуальної власності, торговельна марка, ліцензійний договір, роялті? Наші фахівці дадуть відповідь на ці та інші питання, пов'язані з діяльністю інститутів спільного інвестування, проконсультують вас щодо того, як правильно побудувати довгострокове партнерство винахідника та інвестора через кіф.