Фонди

Вартість чистих активів, грн.

36 228 131 685